Elevhälsan

 

 Vårt uppdrag är att arbeta främjande med barn och ungas hälsa, från förskoleklass till och med gymnasiet. 

Elevhälsan består av: 

 

Skolsköterskor
Skolläkare
Skolpsykolog
Kuratorer
Specialpedagoger
Skollogoped

 

 

Elevhälsans medverkan ute på skolorna är viktig:

  • för elevernas arbetsmiljö
  • i skolornas värdegrund och arbetet mot kränkande behandling
  • när skolorna verkar för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor
  • insatser rörande tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterade ohälsa, sex och samlevnad samt jämställdhet

 

Vi arbetar utifrån skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt offentlighets - och sekretesslagen vilket innebär att vi har tystnadsplikt.

 

Välkommen att besöka eller ringa oss.

 

 

Ungdomsmottagningen ...

är sedan en tid tillbaka helt integrerad i övrig barnmorskeverksamhet. Ungdomarna får själva ringa och boka en tid hos barnmorskan. Ringer gör man på morgonen via CallMe på telefon 0960-10215 och där ”trycker man sig vidare” till barnmorskan.

Skriv ut: