Elevhälsan

 

 

  

Elevhälsochef är Peter Andersson 0960-156 05

 

Elevhälsan består av: 

 

 Skolsköterskor
Skolläkare
Skolpsykolog
Skolkuratorer
Specialpedagoger

 

 

 

 

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

 

Här kan du läsa om vad som gäller kring elevhälsan. Elevhälsa - Skolverket

  

Elevhälsans medverkan är viktig för elevers hälsa och välbefinnande och vi arbetar för att stödja elever och vårdnadshavare i att skapa goda levnadsvanor.

 

Vi arbetar utifrån skollagen, hälso- och sjukvårdslagen samt offentlighets - och sekretesslagen vilket innebär att vi har tystnadsplikt.

 

Välkommen att besöka eller ringa oss! Kontakt - Elevhälsan.

 

 

Ungdomsmottagningen ...

är sedan en tid tillbaka helt integrerad i övrig barnmorskeverksamhet. Ungdomarna får själva ringa och boka en tid hos barnmorskan. Ringer gör man på morgonen via CallMe på telefon 0960-57502 och där ”trycker man sig vidare” till barnmorskan.

Ung i Norr är din ungdomsmottagning på nätet. Du som är mellan 12 och 25 år kan få kontakt med ungdomsmottagningens personal via video direkt i din mobil. Ingen fråga är för liten eller oviktig. Allt du behöver är internetuppkoppling och e-legitimation.

Skriv ut: