Föräldraråd

Föräldrarådet är inget beslutande organ utan ett forum för utveckling av kontakten mellan föräldrar och skola i frågor som sträcker sig utanför enskild mentorsgrupp, eller individ. I föräldrarådet bör ingå minst två föräldrarepresentanter från varje klass samt en representant för lärare och personal och rektor.

Föräldrarådsrepresentanter läsåret 2021/2022 (presenteras när representanter har valts)

Klass

Namn

7:1

 

7:2

 

7:3

 

8:1

 

8:2

 

8:3

 

9:1

 

9:2

 

9:3

 

Länkar

Rädda barnen
Att vara föräldrer är ofta härligt. Men det kan även vara svårt.
Ibland är det inte självklart vad som är rätt och fel.
Till Rädda barnens föräldratelefon kan alla ringa.
Stora och små frågor som rör föräldraskap är välkomna!

Skriv ut: