Högre utbildning (Lärcentrum)

Lärcentrum är Arvidsjaurs koppling till kommunförbundet Akademin Norr, en sammanställning av 13 inlandskommuner. Akademi Norr verkar för att initiera, samordna och genomföra högre utbildningar - för att täcka behov av service och tillväxt i inlandet.

 

För dig som redan studerar kan Lärcentrat erbjuda studierum, datorer, videokonferens, skrivare och kopiator. Här finns även möjlighet att skriva tentamen.

Även du som som är företagare eller anställd och har behov av kompetensutveckling kan ta hjälp av Lärcentrat. Hör av dig till oss om du exempelvis behöver hjälp med information eller att anordna en kurs som du behöver.

Vill du få mer information om vad vi kan erbjuda eller mer information om studier kan du kontakta utbildningssamordnaren.

Du hittar oss i samma lokaler som Resurscentrum på Sjukstugegatan 3 (Hälsocentralen).

Ansök om stipendium 2019:
Akademi Norr har skrivit till medlemskommunerna om hur många examensarbeten kommunen kan stödja för 2019. Varje examensarbete innebär ett maxbelopp av 13 000 kr varav 3 000 kr är reseersättningar mellan studieort och examensarbetsplats. Eventuellt stipendium (10 000 kr) beslutas om i varje enskilt fall och är kopplat till faktisk prestation. (Läs mer via länken nedan.)

Maria Nilsson

Lärcentrum

Mobil: 076-111 97 48
E-post: larcentrum@arvidsjaur.se

Skriv ut: