Lärcentrum

På Arvidsjaurs Lärcentrum arbetar vi med utvecklingsarbete på lokal och regional nivå samt fungerar som mötesplats för lärande och kompetensutveckling, för invånare och näringsliv. Vi erbjuder studieplatser, teknik och tentamensmöjligheter.

 

Med anledning av Coronavisruset

Vi följer kommunens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande restriktioner. Salstentor är inställda så länge restriktionerna finns kvar. Vill man veta mer om hur man skriva tenta måste man främst kontakta sin programansvarige.

 

På vårt lärcentrum arbetar vi inom två fokusområden:

- Att hjälpa och stötta studenter som studerar på distans inom högre utbildning

- Kompetensförsörja den privata och offentliga sektorn för att främja tillväxt och inflyttning.  

 

Lärcentrum är Arvidsjaurs koppling till kommunförbundet Akademin Norr, en sammanställning av 13 inlandskommuner. Akademi Norr verkar för att initiera, samordna och genomföra högre utbildningar - för att täcka behov av service och tillväxt i inlandet. 

Deras vision är att "...i vår region skapa ett nätverk av samverkan kring högre utbildning som har högsta kvalitet, inspirerar och vägleder och spelar en avgörande roll för regionens kompetensutveckling, ekonomiskt, social och kulturellt"

Maria Nilsson (tjänstledig)

Lärcentrum

Mobil: 072-243 32 35
E-post: larcentrum@arvidsjaur.se

Karina Lidén

Karina Lidén

Vikarie Lärcentrum

Mobil: 072-243 32 35
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: