Kompetensutveckling

Vi lever idag i ett kunskapsintensivt samhälle vilket gör det allt viktigare för oss att förstå på djupet vad det är våra tjänster producerar.

Arvidsjaurs medborgarundersökning 2018 resulterade i ett starkt missnöje hos medborgarna då det gäller utbildningsmöjligheter, mycket på grund av vår geografiska placering och avståndet till universitet och högskolor. Därför ser vi det som extra viktigt att förse organisationerna i kommunen med den kunskap som utvecklingen kräver. Kompetens är inte statisk och i takt med att vår ekonomi utvecklas, förändras efterfrågan och tillgången av kompetent arbetskraft.

 

Uppdragsutbildning, fortbildning, kompetensutveckling - med vår hjälp kan du vidareutbilda dig och din personal efter era behov och förutsättningar. 

Arvidsjaurs Lärcentrum som tillhör kommunens näringslivsfunktion har i uppdrag att utifrån kompetensanalyser av den privata och offentliga sektorn ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan. Lärcentrum strävar efter ett nära samarbete i utbildningsfrågor på alla nivåer och kommer initiera, samordna och genomföra riktade utbildningsinsatser där det finns ett behov av vidareutbildning. 

Skriv ut: