Kommunal vuxenutbildning och SFI

Den kommunala vuxenutbildningen i Arvidsjaur bedrivs i Sandbackaskolans lokaler. Här erbjuds utbildning på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i svenska för invandrare (SFI).

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till dig som saknar fullständiga betyg från grundskolan och vill tillgodogöra dig detta för att vara behörig till studier på gymnasienivå. Det finns dessutom en möjlighet att läsa grundläggande svenska om du av någon anledning är i behov av det.

Denna utbildning erbjuds genom kurser på distans via vår samarbetspartner Hermods. Utbildning i grundläggande svenska bedrivs i Sandbackaskolans lokaler.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig främst till dig som vill:

• Återuppta avbrutna studier 
• Komplettera dina kunskaper för behörighet till högskola eller universitet. 
• Kompetensutvecklas inom ditt nuvarande eller framtida arbete

Detta kan du göra genom att; Delta i ordinarie kurser i gymnasieskolans regi, studera på distans eller genom att genomgå prövning för aktuell kurs.

Delta i ordinarie kurser
Genom ett samarbete med gymnasieskolan erbjuder Kom Vux möjligheten att läsa gymnasiekurser tillsammans med en klass på gymnasiet. Denna möjlighet innebär att du som studerande har samma upplägg med lärarledda lektioner, inlämningsuppgifter och i vissa fall prov som eleverna du studerar tillsammans med.  

Distansundervisning

Vi kan genom vårt samarbete med utbildningsanordnare på distans erbjuda ett stort urval av kurser. Gymnasiets teorikurser går att läsa på distans via Hermods. Studierna är helt individanpassade och bedrivs genom Internet. Du påbörjar och läser kurserna utifrån dina önskemål och förutsättningar. Examination består av inlämningsuppgifter och i vissa fall prov. Mer information och kursutbud finns på Hermods hemsida (se länk nedan)

 

Prövning
Elever i gymnasieskolan som saknar betyg på någon kurs eller inte fått ett godkänt betyg på en kurs eller på gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan har rätt att genomgå prövning för att få betyg. Även personer som inte är elever i gymnasieskolan men vill ha betyg därifrån kan genomgå prövning. För vidare information, se länk till nedan "Arbetsgång vid prövning"

Att göra en prövning i en kurs innebär att du på egen hand läser in dig i den kurslitteratur som ansvarig lärare utsett. För att sedan avlägga prov eller de uppgifter som krävs för att ansvarig lärare ska kunna sätta ett betyg på dig. Den som önskar genomföra prövning måste fylla i en prövningsblankett (se länk nedan) och lämna in den på skolans expedition.


 

 

Relaterade Dokument

Relaterade Länkar

Skriv ut: