Slutbetyg eller gymnasieexamen?

Arkivbild.

Vilket betygsdokument ska jag ha..?


Slutbetyg

Du som har fått betyg i kurser från gymnasieskolan före höstterminen 2011 eller från Komvux före 1 juli 2012 har bokstavsbetyg enligt IG,G,VG;MVG. I ett slutbetyg kan man blanda gamla och nya gymnasiekurser. Tidigare stoppdatum var 1 juli 2015 för ett utfärdande av slutbetyg. Regeringen har nu utfärdat en ändring i förordningen avseende övergångsbestämmelser för slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning.

  • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får nu utfärdas senast 1 juli 2020.


Efter 1 juli 2020...
...kan man således inte längre få ut ett slutbetyg, utan ska då istället läsa till en Gymnasieexamen. I en gymnasieexamen kan du bara ta med de gamla kurser som har en motsvarande ny kurs, och det är långt ifrån alla. Mest kärnämneskurser, eller gymnasiegemensamma kurser, som det heter sen den 1 juli 2012. (Se nedan mer om övergångsregler fram till år 2020).


 

Gymnasieexamen

Du som har påbörjat dina gymnasiestudier på gymnasieskolan efter höstterminen 2011 eller på Komvux efter 1 juli 2012 läser till en Gymnasieexamen. De nya gymnasiekurserna ger betygen F (icke godkänt) E (lägsta betyget) , D, C, B, och A (högsta betyget).

Det finns två olika Gymnasieexamen, Högskoleförberedande examen och Yrkesexamen. Högskoleförberedande examen ger automatiskt grundläggande högskolebehörighet. Du kan också få grundläggande högskolebehörighet om du läser till en Yrkesexamen, men du måste då aktivt välja att läsa fler kurser i Svenska eller Svenska som andraspråk och Engelska.

Om du inte har läst, eller inte klarat minst godkänt betyg i tillräckligt många kurser för att få ut en examen, får du istället ett Studiebevis. Du kan då välja att senare komplettera din utbildning inom vuxenutbildningen och då ta ut en examen. På vuxenutbildningen kan du också komplettera din examen för att få Särskild behörighet till högskolan.

Läs mer om Högskoleförberedande examen (pdf)

Läs mer om Yrkesexamen (pdf)

Skriv ut: