Organisation

Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har under kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för förskola,grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till barn- och utbildningsnämnden: BUN@arvidsjaur.se

 

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristina Taimi (s)   Tycko Johansson (s)
Bernt Vikström (s)   Elin Spoormaker (s)
Kenneth Lindmark (s)   Eva Tåqvist Clausén (s)
Tomas Jakobsson (v)   Anna Lindholm (v)
Amanda Granberg Högdahl (v)   Linus Laestander (v)
Lennart Wigenstam (c)   Susanne Bergström (c)
Dan Hällgren (c)       Jorun Borggren (c)
Farhad Sahndi (c)   Samuel Wigenstam (c)
Jens Eliasson (l)   Elin Lundström (l)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)      
         
Vice ordförande        
Amanda Granberg Högdahl (v)      

  
        
Utskott

Ledamöter     Ersättare  
          
 Kristina Taimi (s)     Bernt Vikström (s)
Amanda Granberg Högdahl (v)    Kennth Lindmark (s)
Lennart Wigenstam (c)    Dan Hellgren (c)
         
Ordförande        
Kristina Taimi (s)       
         
Vice ordförande             
 Amanda Granberg Högdahl (v)      

 

 

 

Skriv ut: