Organisation

Grund- och förskoleutskottet

 

Grund- och förskoleutskottet har under kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för förskola,grundskola,  i Arvidsjaurs kommun.

Verksamheten omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola.

Grund- och förskoleutskottets verksamhet regleras av ett antal styrdokument som skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter.

E-post till grund- och förskoleutskottet: GFU@arvidsjaur.se 


Grund- och förskoleutskottet

Ledamöter     Ersättare  
          
Kristofer Vesterberg (s)   Marcus Lundberg (s)
Jessica Erksson (s)   Gunilla Bäckström (s)
Eva Tåqvist Clausén (s)   Joakim Lundberg (s)
Anders Östervald (v)   Ida Nilsson (v)
Sara Grandelius (v)   Britt-Inger Hedman (v)
Susanne Bergström (c)   Patrik Åman (c)
Peter Rydfjäll (sd)       Per Ågren (sd)
         
         
         
Ordförande        
Kristofer Vesterberg (s)      
         
Vice ordförande        
Anders Östervald (v)      
Skriv ut: