Drogpolicy och handlingsplan

I Sandbackaskolans Drogpolicy och Handlingsplan står bland annat följande skrivet:

Alkohol:
Nolltolerans gäller mot alkohol inom skolans område och i samband med aktiviteter som sker i skolans regi. Detta gäller elever, personal, föräldrar och övriga vuxna. Alkohol får inte förvaras inom skolans område. 

Sniffning, doping och narkotika:
Nolltolerans gäller mot narkotika, doping och sniffning inom skolans område och i samband med aktiviteter som sker i skolans regi. Detta gäller elever, personal, föräldrar och övriga vuxna.

All personal skall vara uppmärksam på tendenser, tecken och spår som tyder på att elever använder narkotika, dopnings- eller sniffningsmedel. Sådana misstankar, även om de inte pekar mot någon specifik person, skall rektor informeras om. 


Handlingsplan:

  • Ansvarig: Rektor i samarbete med all personal 
  • Vid misstanke om att en elev missbrukar skall berörd mentor/klasslärare kontaktas. Denna tar i sin tur kontakt med rektor och elevhälsan.

Åtgärder när elev är alkohol-/drogpåverkad på skolan:

  • Rektor ska omedelbart informeras. 

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger:

  • Skolledning och elevvårdsteam kontaktas.
  • Rektor gör polisanmälan. 

Detta kan du som elev göra:

  • Prata med någon vuxen i skolan som du har förtroende för. Det är viktigt att någon vuxen får veta, så personen får rätt hjälp.

Detta kan du göra som förälder:

  • Om du som förälder känner oro för ditt barn eller någon annan elev på skolan, kontakta kurator, skolsköterska eller rektor på skolan för att få råd och stöd. (Telefonnummer hittar du nedan).

     

Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd:

Lars-Håkan Andersson, rektor, tel 0960 - 156 01

Nils-Åke Asplund, biträdande rektor, 0960 - 156 74

Skolsköterska, 0960 - 157 00

Ann-Sofi Nilsson, skolkurator, 0960 - 156 57, mobiltel: 073-081 56 57

Socialtjänsten, Arvidsjaur, 0960 - 155 00 (vxl)

Polisen, Arvidsjaur, 0960 - 177 00 (vxl)

Vårdcentralen, Arvidsjaur, 0960 - 575 00 (vxl)

 

 

Skriv ut: