Ledighet

 

All ledighet sökes och beviljas individuellt. Det kan innebära att elev som på grund av tidigare frånvaro eller annat ligger efter med studierna riskerar att nekas ledighet medan dennes kompis som ej har några rester beviljas ledighet.  

 

Ledighet skall i första hand sökas hos din klassföreståndare/mentor. Är frånvaron längre än tre (3) dagar måste ledigheten sökas hos rektor.

 

Vid längre ledighet, mer än tre dagar, måste speciell ledighetsansökan normalt ifyllas.

Är du under arton (18) år måste förälder/vårdnadshavare underteckna din ledighetsansökan.

 

Tänk på att all ledighet påverkar din skolgång och att du inte är berättigad till stöd för att ta igen det du missat under ledighet.  Fråga därför alltid alla lärare i förväg vad du skall läsa hemma för att ej missa alltför mycket på grund av ledigheten.

 

 

Skriv ut: