Prövning

Elever i gymnasieskolan som saknar betyg på någon kurs eller inte fått ett godkänt betyg på en kurs eller på gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan har rätt att genomgå prövning för att få betyg.

Även personer som inte är elever i gymnasieskolan men vill ha betyg därifrån kan genomgå prövning. (För prövning i grundskolans ämnen hänvisas du kontakta grundskolan.)

Källa: http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betygsdokument/gymnasieutbildning/provning-i-gymnasieskolan-1.10305

---

För vidare information, se länk till nedan; "Arbetsgång vid prövning"

---

Den som önskar genomföra prövning måste fylla i en prövningsblankett (se till höger) och lämna in den på skolans expedition. 

 

TL 20160109

Skriv ut: