Studiebidrag och inackorderingstillägg

   Studiebidraget är för närvarande på 1.250 kronor i månaden. Det utbetalas fyra månader under höstterminen (sept-dec) och sex månader under vårterminen (jan-jun).

 

   Inackorderingstillägget är för närvarande 1.520 kr per månad. Det utbetalas för nio månader från september till och med maj följande år.

 

   Skolan ska rapportera till CSN om du har olovlig frånvaro mer än några enstaka timmar under en månad och det sker vid upprepade tillfällen. Först varnas du. Om frånvaron då ej upphör rapporteras du in till CSN som beslutar om ditt studiebidrag skall dras in. I vissa fall kan du då till och med tvingas betala tillbaka studiebidrag som du redan erhållit.

 

Samma regler, beträffande frånvaron, gäller för inackorderingstillägget.

 

---

Ansökan om inackorderingstillägg hittar Du under: Kommunens blankettarkiv. Gå sedan vidare under Skola och Utbildning.

Rutiner för skolkrapportering

Skriv ut: