Introduktionsprogrammen

Programmen är avsedda för elever som saknar behörighet till ett nationellt program. Via programmen kan eleven bli behörig , förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning.

Introduktionsprogrammen är fem till antalet.

Programinriktat individuellt val (mot yrkesprogram)

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska. Utbildningen är inte sökbar utan anpassas individuellt efter varje elevs behov.

Preparandutbildning, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ kan bli aktuella vid behov.

Skriv ut: