Måltider inom förskola och skolaMat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna.

FN:s barnkonvention fastslår att; "barn har rätt att få näringsrika livsmedel i tillräcklig omfattning och rent dricksvatten, och undervisning i näringslära" (artikel 24, 2c och e)

Hem och familj har självklart det grundläggande ansvaret för barnens matvanor. Men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet så har förskola och skola ett ansvar att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Källa: Bra mat i förskolan.

Enligt skollagen så ska elever i obligatorisk skolgång ska erbjudas näringsriktig mat enligt Svenska Närings Rekommendationer (SNR). Skolmåltiden ska beaktas som en del av utbildningen och det ska finnas ett systematiskt kvallitetsarbete som dokumenteras och redovisas löpande.

Dessa lagar och rekomendadtioner byggda på vetenskaplig grund och utgör en del av målsättningen för vår verksamhet.

Gemensam grundmatsedel
Styr vilka huvudkomponenter och hur ofta de ska förekomma på en 4 veckorsperiod. Ex; fisk ska serveras minst 4 ggr, färsrätter minst 4ggr, magert kött/fågel minst 3ggr och blod/lever minst 2ggr. Korv begränsas till högst 2gg. Detta för att få en bra balans på maten och öka närtingstätheten enligt gällande rekomendationer.

Specialkost
Beviljas utifrån medicinska, religiösa och/eller etiska skäl. Den som är i behov av speciakost gör en anmälan till respektive kök. Anmälan skall förnyas inför varje nytt läsår. Specialkost serveras inte om läkarintyg inte finns. 

Nötter, inklusive mandel, jordnötter och sesamfrön förekommer inte.

Vegetarisk kost
 
Vi serverar en så kallad lakotovovegetarisk kost, där man äter vegetariskt samt mjölkprodukter och ägg.

Olika dieter
Så kallade "Modedieter" rekomenderas inte då effekterna på hälsan för närvarande är alltför dåligt kända.

Skriv ut: