Påverka i förskolan och grundskolan

Om du har synpunkter eller klagomål på din skola ska du först och främst kontakta ansvarig eller berörd personal på skolan. I andra hand kan du vända dig till skolans rektor. Dina synpunkter på skolan är värdefulla för att verksamheten ska kunna förbättras.

Kontakta först skolan

Om ditt barn eller du själv har svårigheter i skolan eller förskolan, eller om du har andra klagomål på verksamheten, är den snabbaste vägen till en problemlösning att ta kontakt direkt med de ansvariga på skolan.

Om du har synpunkter på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig till rektorn för skolan.

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med skolpersonalen eller rektor kan du skicka in dina synpunkter via mail eller post till kommunens skolchef. Förvaltningen har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör utbildningen i kommunens förskolor och skolor.

 

Så tar vi hand om dina synpunkter

  • Vi är skyldiga att hantera alla synpunkter och klagomål så snabbt det går. Ärenden som kräver en mer omfattande utredning tar längre tid. Du får löpande information om vad som händer.

Tillsynsmyndigheten Skolinspektionen
Om du inte är nöjd med kommunens hantering av situationen kan du vända dig till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolverksamheten. Mer information om elevers rätt och vad Skolinspektionen gör hittar du på Skolinspektionen och Barn- och elevombudets hemsida riktad till elever: Din rätt i skolan. Du når den via länken nedan.

Skriv ut: