Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling är viktigt för att få en levande kommun och skapa samverkan i hela kommunen. Här kommer du framöver att kunna läsa mer om hur kommunen arbetar med landsbygdsutveckling. Här finns också kontaktuppgifter om du vill kontakta oss.

Kommunen har bildat en intern arbetsgrupp med representanter från kommunledningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, näringslivsenheten och kultur och fritidsenheten för att samordna arbetet med landsbygdsutvecklingsfrågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten har också ett arbetssätt som vi kallar för fokusmöten där vi samlas kring en exploatör eller förening med en utvecklingsidé i syfte att förenkla kontakten med kommunen och erforderliga myndigheter. Målet är en samlad dialog kring en exploatörs utvecklingsplaner för att på så sätt skapa en smidig process med information och tillståndsgivning.

Vill du prata med oss om landsbygdsutveckling? Kontakta någon i arbetsgruppen nedan!

På denna sida kommer också minnesanteckningarna från landsbygdsrådet att läggas upp framöver.

På sidan Föreningsstöd kan du läsa om möjligheterna till föreningsstöd i Arvidsjaurs kommun. 

Anne Enoksson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0960-15552
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Katarina Landstedt

Kultur-och fritidschef

Telefon: 0960-55661
Mobil: 070-223 06 64
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Åsa Andersson

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0960-157 89
Mobil: 070-209 83 69
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Karina Lidén

Näringslivsutvecklare

Mobil: 072-243 32 35
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Emma Öhgren

Kultur- och fritidssekreterare

Mobil: 070-358 85 50
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Lena Ruth

Kommunchef

Telefon: 0960-155 00 vxl
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Kristina Bäckström

Politiker Centerpartiet

E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Lasse Forsgren

Kommunalråd

E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: