Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling är viktigt för att få en levande kommun och skapa samverkan i hela kommunen. Här kommer du framöver att kunna läsa mer om hur kommunen arbetar med landsbygdsutveckling. Här finns också kontaktuppgifter om du vill kontakta oss.

Kommunen har bildat en intern arbetsgrupp med representanter från kommunledningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, näringslivsenheten och kultur och fritidsenheten för att samordna arbetet med landsbygdsutvecklingsfrågor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten har också ett arbetssätt som vi kallar för fokusmöten där vi samlas kring en exploatör eller förening med en utvecklingsidé i syfte att förenkla kontakten med kommunen och erforderliga myndigheter. Målet är en samlad dialog kring en exploatörs utvecklingsplaner för att på så sätt skapa en smidig process med information och tillståndsgivning.

Vill du prata med oss om landsbygdsutveckling? Kontakta någon i arbetsgruppen nedan!

Ett samverkansråd för landsbygdsfrågor bildades 2016 som ska vara rådgivande i frågor som rör landsbygden. Sex landsbygdsrepresentanter, en från varje område på kartan nedan, deltar i landsbygdsrådet. På denna sida kommer minnesanteckningarna från landsbygdsrådet att läggas upp framöver. Under relaterade dokument finns också information om samverkansrådet.