LONA-projekt

Kommunen har just nu två pågående LONA-projekt (LOkala NAturvårdssatsningar) där finansiering sökts via Naturvårdsverket.

Bidrag har sökts för att höja standarden på befintliga leder och områden genom diverse olika åtgärder, som ex. tydlig skyltning, spångning och utmarkering av vandringsleder. Framtagande av kart- och informationsmaterial för vissa leder samt tryck av dessa kommer göras. Detta för att fler ska kunna ta del av leder, djuren, naturen och upplevelserna. Genom att skapa fler möjligheter till friluftliv skapas bättre förutsättningar för ett aktivt liv för medborgare och fler förutsättningar för näringsidkare, vilket i sin tur kan bidra till bättre folkhälsa, fler positiva upplevelser i kommunen och att generera fler arbetstillfällen.

 

LONA 1 (Avslutat):

I projektet ingår inventering av naturområden lämpliga för vandring (ex. Byskeälven och Skarjevare).

Undersökning av möjligheter för kanotleder i kommunen.

Fyra kanotled har skapats och kartmaterial har tagits fram som finns tillgängligt via hemsidan under friluftsliv.

Inventering av skoterlederna i kommunen. 

Spångning av Vittjåkk-Akkanålke-leden.

Skyltning längs Byskeälvsleden ska bytas ut och felaktiga skyltar tas bort.

Skyltning längs Kyrkstigen.

Uppmärkning och skyltning av den 300m långa stigen till Gränsstenen vid Ljusträsk, inklusive ny rastplats och informationstavla.

Spångning och skyltning av stigen kring Prästtjärn i centrala Arvidsjaur.

Bänk längs Vittjåkksleden och längs Kyrkstigen i centrala Arvidsjaur.

Informationstavlor vid Grodkällan, Prästgården, Båthusviken och Arvidsjaursjön.. Vägskyltar på väg till Akkanålke och på väg till Grodkällan.

 

LONA 2:

I projektet ingår skyltning till Getträskkåtan (färdigt).

Spångning av skogspartiet kring Grodkällan (färdigt).

Byskeälvsleden ska få nya skyltar och en karta ska tryckas med tydlig information om vandring och fiske i älven (skyltar bytta, digital karta finns på hemsidan).

Vittjåkksledens spång kompletteras (färdigt).

Vittjåkk-Akkanålke spång kompletteras (färdigt).

Vinterledsmarkeringarna på Vittjåkk-Akkanålke kommer att bytas ut (kryssmarkeringarna) (färdigt).

Nasaleden inventeras och markeras ut (färdigt; är inventerad, utmarkerad augusti 2017, kart- & informationsmaterial finns på hemsidan tillsammans med information och GPS-spår).

Inventering av vandringsleder kring Arvidsjaurs samhälle (pågår) samt framtagande av kart- och informationsmaterial över dessa leder.

 

LONA 3 (Avslutat):

Skyltning av skoterleder

Skriv ut: